KOLEKTĪVI

S!P!K! Koris

S!P!K! koris dziesmā vieno Latvijas studenšu korporāciju biedrenes, šobrīd korī pārstāvētas dziedātājas no 10 studenšu korporācijām. Kora īpašā rota ir trīskrāsu lenta – katra ar savu vēstījumu piepildīta, katrai savās krāsās mirdzoša un piederību apliecinoša, bet visām vienoti Latvijas mīlestību, sievietes cēlumu un savstarpējo draudzību cildinoša.

S!P!K! kora sirds ir diriģente un mākslinieciskā vadītāja Dace Bite, līga. Dacei ir profesionālais bakalaura grāds mūzikā un kora diriģenta profesionālā kvalifikācija, iegūta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņa bijusi jauktā kora „Skaņupe” diriģente un jauniešu kora „Mūza” kormeistare un vokālā pedagoģe, šī brīža darba vieta – Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”. Māksliniecisko vadību diriģentei palīdz nodrošināt diriģente un kormeistare Lāsma Pommere.

S!P!K! koris ir dibināts 1927.gada 28.oktobrī, atjaunots 2001.gada novembrī, bet intensīvu darbību atsācis 2011.gada pavasarī.

Vairāk informācijas: http://www.spkkoris.lv/

Sociālo tīklu konts: https://www.facebook.com/SPKKoris/

Deju kopa “Marmale” 

Akadēmisko mūžorganizāciju deju kopa “Marmale” apvieno Latvijas akadēmisko mūžorganizāciju dalībniekus gan no studenšu, gan studentu korporācijām, gan arī no konkordijas. Deju kopa “Marmale” izveidota 2009. gada 16. septembrī, tās nosaukums tulkojumā no lībiešu valodas ir jūras mala. Latvija atrodas jūras malā, šeit ir daudz upju un ezeru, kas agrāk vai vēlāk satek jūrā. Tā arī “Marmalē” dejo cilvēki no dažādām akadēmiskajām mūžorganizācijām un dažādām Latvijas vietām, satiekoties kopā Rīgā.

Deju kopas mākslinieciskā vadītāja un idejas autore bija fil! Elīna Ķersele, gundega, kura izveidoja deju kopu un vadīja tās māksliniecisko darbību līdz 2021. gada rudenim. Kopš 2021. gada rudens deju kopas “Marmale” māksliniecisko vadību uzņēmusies deju pedagoģe Dagnija Martinsone, kurai ir ilggadīga pieredze dažādu paaudžu deju kolektīvu vadīšanā.

Divpadsmit darbības gadu laikā “Marmales” dejotāji paguvuši pārstāvēt akadēmisko mūžorganizāciju vārdu vairākos nozīmīgos deju pasaules notikumos: divos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, divos Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos Gaudeamus, vidējās paaudzes deju svētkos, regulāri piedaloties arī Rīgas domes organizētajos Miķeļdienas un Zāļu tirgus koncertos.

2018. gada beigās dibināta juridiska organizācija – biedrība “Akadēmisko mūžorganizāciju deju kopa “Marmale””, kas nodrošina organizācijas pēctecību un pārstāvniecību gan sadarbībā ar mūžorganizācijām, gan arī par deju nozari atbildīgajām institūcijām.

Sociālo tīklu konts: https://www.facebook.com/DKMarmale