UNIVERSITAS                                                  

Žurnāla Universitas digitālās versijas:

Studenšu un studentu korporāciju žurnāls Universitas

Studenšu un studentu korporāciju žurnāls Universitas uzskatāms par vecāko žurnālu latviešu valodā, kas joprojām tiek izdots un 2020. gadā atzīmēja savu 90. gadskārtu.

Žurnāla vēsture aizsākās 1929. gada decembrī, kad tika ievēlēta laikraksta Universitas pirmā redakcija un par tā galveno redaktoru kļuva Aleksandrs Plensners, lettonus. Laikraksta nosaukumu UniversitasVisums, kopums, pasaule (universe) ar atvasinājumu vārdam universitāte ieteica Fraternias Livonica dibinātājs, Latvijas Universitātes filoloģijas doktors un profesors Kārlis Straubergs.

Pirmais laikraksta Universitas numurs dienas gaismu ieraudzīja 1930. gada rudens semestrī. Turpmāk tas iznāca divas reizes mēnesī, izņemot akadēmiskā gada brīvlaikus, kas bija vidēji 17 numuri gadā. Laikraksta pirmā vāka zīmējuma autors bija Pēteris Upītis, tobrīd Mākslas akadēmijas students. Vāka zīmējumi gadu gaitā mainījušies, trimdas laikā vāka autors bija Ansis Bērziņš, lettonus, un kopš 2014. gada Bērziņa darbs atkal grezno žurnāla vāku. Pirmās brīvvalsts laikā Universitas bija jaunās, akadēmiskās paaudzes, kas piederēja pie korporāciju saimes, sabiedriskās domas veidotājs un dzīvesziņas nostiprinātājs. Līdz 1940. gadam, kad Universitas, līdzīgi kā pārējos nacionālos laikrakstus, slēdza, tika sagatavoti un izdoti 163 tā numuri.

13 gadus pēc laikraksta slēgšanas, 1954. gadā, tas tika atjaunots ārpus Latvijas un izdots kā žurnāls Štutgartē (Vācijā), vēlāk Ņujorkā (ASV). Trimdā tas iznāca divas reizes gadā un kļuva par lielāko un izplatītāko žurnālu latviešu valodā ar tirāžu 40006000 eksemplāri. Universitas bija neatņemama korporāciju darbības sastāvdaļa un, pats galvenais, vienīgā dzīvā saite korporāciju locekļu starpā, kas bija izkaisīti pa visu pasauli.

Žurnāls ārzemēs tika izdots līdz 2006. gadam, kad to pārcēla atpakaļ uz Latviju, redakciju daļēji saglabājot arī ārpus Latvijas. 2014. gadā tika izveidota jauna redkolēģija, kuru vadīja t/l P!K! seniors com! Andris Igaunis, frater letticus, un par redaktori kļuva fil! Kaiva Krastiņa, daugaviete.

Šobrīd žurnāls tiek izdots divas reizes gadā, iespiests Jelgavas tipogrāfijā un izplatīts korporāciju biedriem un akadēmiskajās aprindās.

Universitas ir drukāts medijs korporāciju saimei, kas atspoguļo korporāciju dzīvi un glabā buršu bagāto vēsturi. Tas arī pierāda akadēmisko organizāciju spēku kopīgi (finansiāli un saturiski) izdot savu žurnālu, turot cieņā principus un vērtības, kas valda studentu un studenšu korporācijās. Žurnālu sagatavo Universitas redkolēģija un izdod P!K! un L!K!A!.

Žurnāla galvenie redaktori:

 • 1930.–1931. Aleksandrs Plensners, lettonus
 • 1931.–1934. Ādolfs Šilde,  frater lataviensis
 • 1934.–1935. Edgars Ķiploks, latvus
 • 1935.– Jānis Valbergs, selonus
 • 1935.–1937. Edvīns Mednis, lettonus
 • 1938.–1939. Valentīns Sīrants, lettgalus
 • 1939.–1940. Jānis Sprancis, frater metrapolitanus
 • 1954.–1980. Ādolfs Šilde,  frater lataviensis
 • 1980.–2006. Gunārs Cimbulis, lettonus
 • 2006.–2012. Māris Ruks
 • 2013.–2018. Kaiva Krastiņa, daugaviete
 • No 2018. Sandra Grigorjeva, gundega

 

Žurnālu sagatavo Universitas redkolēģija un izdod FILISTRU BIEDRĪBU SAVIENĪBA (F!B!S!) ar Latvijas Korporāciju apvienības (L!K!A!) finansiālu atbalstu.

Žurnāla redkolēģija:
fil! Dmitrijs Trofimovs, frater arctus
fil! Māris Matrevics, frater metropolitanus
fil! Eduards Grigorjevs, frater imanticus
fil! Inese Tauriņa, dzintra
fil! Ance Saulīte, spīdola

Galvenā redaktore:

fil! Sandra Grigorjeva, Korp! Gundega

[email protected]

+371 26369054

Žurnāla abonēšana, izplatīšana:
com! Rūdolfs Ziņģis, gersicanus ([email protected])

Redakcijas kontaktinformācija:
e-pasts: [email protected] adrese: Rūpniecības iela 4a, Rīga  Facebook: https://www.facebook.com/zurnalsUniversitas