PASĀKUMI

Literārie vakari

Akadēmiskā gada ietvaros katra studenšu korporācija organizē vairākus literāros vakarus, kuros tiek lasīti referāti un risinātas diskusijas par dažādām tēmām, sākot ar literatūru, mākslu, mūziku un beidzot ar vēsturi un zinātni. Referātus lasa gan korporāciju locekles, gan aicināti lektori. Šādi vakari sniedz iespēju gūt ieskatu par plašu tēmu spektru, ar kurām ikdienā, savā specialitātē, studijās vai darbā nav saskares. Literārajiem vakariem ir ievērojama nozīme korporāciju ikdienas dzīvē, īstenojot to mērķus un principus un uzturot akadēmisku vidi.

Studentu un studenšu korporāciju Teātra festivāls

Studenšu korporācija Varavīksne katru gadu organizē Teātra festivālu, kurā korporāciju biedri var radīt un skatīties teātra mākslu. Festivāla mērķis ir veicināt un popularizēt pozitīvu attieksmi pret teātra mākslu korporāciju locekļu vidū, dodot iespēju korporāciju locekļiem izpaust sevi teātra mākslas jomā.

Vairāk informācijas:

http://www.varaviksnes.lv/teatra-festivals

https://www.facebook.com/teatrafestivals

Volejbola kauss

Volejbola kausu katru gadu organizē studenšu korporācija Staburadze. Turnīrā piedalīties aicinātas gan studentu, gan studenšu korporācijas.

Vairāk informācijas:

http://staburadzes.lv/lv/sarikojumi/volejbols

Talka Rundāles pils parkā

Kopš 1998. gada korp! Gundega rīko pavasara talku Rundāles pils parkā. Skaistais un rūpīgi koptais franču dārzs apsaimniekotājiem prasa ļoti daudz rūpju, un reizi gadā kopā ar ģimenēm un draugiem no citiem konventiem tiek veltīta diena parka sakopšanai, nedaudz atvieglojot dārznieku ikdienu. Pēc talkas visi talcinieki ēd pusdienas, dzied kantus un atpūšas pie pils Dārznieka mājas.

Vairāk informācijas:

http://www.gundega.lv/mes-daram/talka-rundale/