KAS IR STUDENŠU KORPORĀCIJAS?

Studenšu korporācijas ir akadēmiskas organizācijas, kuras apvieno visu Latvijas augstskolu studentes. Studenšu korporācijas ir tradīciju organizācijas. Tajās tiek koptas un pilnveidotas akadēmiskās tradīcijas un latviešu kultūra un valoda (vai arī krievu kultūra un valoda - krievu studenšu korporācijā Sororitas Tatiana). Studenšu korporācijas atbalsta neatkarīgu Latvijas valsti. Pašlaik Latvijā pastāv 13 studenšu korporācijas. 

Studenšu korporācijām, ievērojot akadēmisko organizāciju tradīcijas, ir sava simbolika - trīs krāsas, kuras ierakstītas vapenī un korporāciju iekšējos noteikumos. Tās nēsā kā krāsu lentu dažādos korporāciju internos pasākumos un tādos eksternos pasākumos, kas godina Latvijas valsti, universitāti un korporācijas, kā, piemēram, 18. novembrī, Lāčplēša dienā, pulkv. O.Kalpaka piemiņas pasākumos, Aristoteļa svētkos, Baltijas Tautu Komeršos un korporāciju gadasvētkos. 

Studenšu korporācijas ir slēgtas organizācijas. Studenšu korporācijām ir sava iekšēji noteikta kārtība, savi iekšējie noteikumi, kuri ir ierakstīti Komānā (statūtos). Studenšu korporācijas ir vairāk vērstas uz savu biedreņu audzināšanu, personības attīstību un savu draudzības saišu stiprināšanu.

Katru studenšu korporāciju pārvalda tās Konvents. Tas ir pilntiesīgo biedru sapulce, kura pieņem visus korporācijas lēmumus. 

Studenšu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas. Tajās var iestāties jebkura valstiski domājoša Latvijas augstskolu studente vai absolvente (saskaņā ar katras studenšu korporācijas noteikumiem).

Visas studenšu korporācijas ir apvienojušās zem kopējas augstākās pārvaldes - Studenšu Prezidiju Konventa. 

Studenšu korporāciju mērķi ir pulcēt ap sevi Latvijas augstskolu studentes vai absolventes, kas domā valstiski, audzināt tās par krietnām sabiedrības loceklēm, izkopt savās biedrenēs goda un pienākuma jūtas. 


 NosaukumsKrāsas  Gads Vieta
 DAUGAVIETE 1921. Rīga
 GUNDEGA 1923. Rīga
 DZINTRA 1924. Rīga
 IMERIA 1924. Rīga
 SELGA 1927. Rīga
 GAUJMALIETE 1927. Rīga
 VARAVĪKSNE 1927. Rīga
 SORORITAS TATIANA 1932. Rīga
 AURORA 1933. Rīga
 SPĪDOLA 1947. Pinneberga
 ZINTA 1947. Pinneberga
 STABURADZE 1947. Minhene
 LĪGA 1993. Rīga