TRADĪCIJAS

Aristoteļa svētki

Latvijas Universitātes jauno studentu sveikšanas svētki „Aristotelis” ik gadu notiek septembra pirmajā svētdienā. To ietvaros norisinās svinīgs pasākums Doma laukumā. Svētku mērķis ir dot iespēju jaunajiem Latvijas Universitātes studentiem kopīgi iesākt savu studiju dzīvi un iepazīties ar studiju biedriem un Universitātes vadību. Tradicionāli svētkos piedalās arī S!P!K! sastāvā ietilpstošās korporācijas.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku gājiens

Akadēmiskās mūža organizācijas, tai skaitā studenšu korporācijas, ik gadu 18. novembra rītā  dodas gājienā no Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī uz Rīgas Brāļu kapiem. Gājiens tiek rīkots par godu Latvijas Republikas dibināšanai un brīvības cīņās kritušajiem, un tajā piedalās aptuveni 1000 dalībnieku. Gājiena noslēgumā notiek svētbrīdis pie mūžīgās uguns un akadēmisko organizāciju pārstāvji noliek ziedus pie Mātes Latvijas. 

Pulkveža Oskara kalpaka piemiņas pasākumi

Piecas latviešu studentu korporācijas, kuru biedri bija pulkveža Oskara Kalpaka bataljona Studentu rotas karavīri, kopā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu un Rīgas Latviešu biedrību organizē dievkalpojumu, kas veltīts pulkveža O.Kalpaka un atsevišķās studentu rotas piemiņai, kā arī labdarības balli.

Balles ienākumi paredzēti ziedojumiem, lai atbalstītu projektus, kas padara Latviju daiļāku un tās vēsturi bagātāku. Iepriekšējos gados ziedojumi tika veltīti O.Kalpaka pieminekļa Rīgā izveidošanai, pulkveža piemiņas vietu Latvijas novados atjaunošanai, I.Selecka dokumentālās filmas „Septiņi spoži gadi” tapšanai, Rīgas Latviešu biedrības vēsturisko komisiju darbības atjaunošanai, kā arī Jaņa Rozentāla veidotā ciļņa virs ieejas Māmuļā atjaunošanai un Latvijas valsts nodibināšanai veltītās piemiņas plāksnes pie Latvijas Nacionālā teātra ēkas atjaunošanai, fonda “Namejs” uzsāktās akcijas “Atceries savējos!” atbalstam.

Vairāk informācijas par O. Kalpaka piemiņas pasākumiem: https://kalpaks.lv/

Baltijas Tautu Komeršs

Korporāciju vēsture ir cieši saistīta ar dažādu valstu universitāšu vēsturi un Baltijas Tautu Komeršs (B!T!K!) ir plašākais Baltijas buršu saimes kopā sanākšanas notikums, kurā piedalās studentu un studenšu korporācijas no Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Polijas. Korporācijas, kas piedalās B!T!K!, ir cieši saistītas gan vēstures, gan kultūras ziņā un tās cieši saista kopīgas korporāciju tradīcijas.

B!T!K! tradīcija radusies pēc Otrā pasaules kara trimdā, kur tika izjusta nepieciešamība atzīmēt Baltijas buršu saimes kopību. Kopš 1989.gada, sairstot padomju okupācijas režīmam, Tērbatā, Tallinā, Rīgā un Jelgavā atkal atdzima igauņu un latviešu korporācijas. Tas deva iespēju B!T!K! pirmo reizi sarīkot Tartu, Igaunijā - 1994.gadā, bet pēc gada, 1995.gadā no 30.jūnija līdz 1.jūlijam - Rīgā. Savukārt 1996.gadā B!T!K! atkal notika Heidelbergā, Vācijā. Šobrīd B!T!K! tiek organizēts rotācijas kārtībā, attiecīgi Igaunijā, Latvijā, Polijā un Vācijā.

B!T!K! tradīcijas ir attīstījušās laikam ritot, taču pēdējos gadus B!T!K! tradicionāli tiek rīkots kā vairāku dienu grandiozs sarīkojums ar noteiktu norises kārtību. Pirmās dienas vakarā tiek atklāta B!T!K! balle. Otrās dienas rītā korporanti pošas dievkalpojumam, pēc kura pulcējas gājienam, kura noslēgumā notiek svētku akts, pirms tam noteikti neiztrūkstoša ir B!T!K! dalībnieku kopīga fotografēšanās. Vakarā svinības turpinās studentiem ar komeršu, savukārt studentēm ar studenšu korporāciju vakaru. Naktī, ap pusnakti, pēc studenšu korporāciju vakara un studentu komerša, visi vienojas kopīgās svinībās, kuras turpinās ar dejām un vispārēju līksmību. Trešās dienas rītā ir atvadu brokastis, sirsnīgas atvadas un neviltota cerība satikties atkal nākamajā gadā.

Studenšu korporāciju vakars (B!T!K! ietvaros)

Baltijas Tautu Komerša (B!T!K!) studenšu korporāciju vakars ir kopīgs sarīkojums, kas vieno draudzībā Baltijas (Latvijas un Igaunijas) studenšu korporācijas. Līdz 2003.gadam studentu komerša laikā, studenšu korporācijām notika tā saucamās "studenšu sanāksmes", taču 2003.gadā, 40.B!T!K! laikā, Igaunijas studenšu korporācija Indla aizsāka studenšu korporāciju vakara tradīciju, kurā piedalās tikai studenšu korporāciju pārstāves. Tā kā studenšu korporāciju darbība ir raksturīga tikai Baltijai un it īpaši Latvijai, tad šis sarīkojums ir nepieciešams, lai vienotu un stiprinātu gan Latvijas, gan Igaunijas studenšu korporāciju locekļu draudzības saites, dalītos pieredzē, apspriestu aktuālas problēmas, atpūstos un kopā jauki pavadītu laiku.