AURORA

Dibināta: 1933.gada 8.maijā Rīgā pie Latvijas Universitātes
Atjaunota: 1992.gada jūnijā Rīgā pie Latvijas Universitātes
Krāsas: zelts-zils-purpurs
Devīze: 
Vienoti Tēviju ziedonī celt. Censonēm ilgoties nepabeigt, ar darbu zinību kalngalos steigt.

Sociālo tīklu konts: www.facebook.com/KorpAurora


No Latgales studentu biedrības Montānija 1932.gadā izveidojās studenšu biedrība Aurora, kuru pie Latvijas Universitātes reģistrēja par studenšu korporāciju Aurora. Komānu Aurora garantēja pie studenšu korporācijas Gundega. Auroras krāsas atsedza 1932.gada 28. novembrī.

Korporācijas idejiskie atbalstītāji un goda filistri bija viņa Ekselence bīskaps un Latvijas Saeimas vicepriekšsēdētājs Jāzeps Rancāns, Latvijas Tautas Labklājības ministrs Vladislavs Rubulis, ārsts Vincents Barkāns un Daugavpils Skolotāju institūta direktore Valerija Seile.

Piektos gada svētkus 1939.gadā svinēja 89 auroras.

1944.gada 8.maijā notika pēdējā plašākā tikšanās. Vēlāk daudzas auroras aizbrauca no Latvijas vai tika deportētas uz Sibīriju. Bija arī kreisi noskaņotas korporācijas locekles.

Latvijā palikušās auroras Gada svētkos (it kā svinot Staņislavus) vienmēr sanāca kopā. Visaktīvākā bija Antonija Guzlēna-Daudiša, kura centās visas auroras saturēt kopā. Konventi notika auroru dzimšanas un vārda dienās. Nelielas sanākšanas notikušas pat parkā, uz soliņa dzerot termosā līdzpaņemto kafiju.

Ap 1952./53.gadu Amerikā, sazinoties 9 filistrēm, Aurora atjaunojās svešumā. 1954.gadā ievēlēja pirmo trimdas prezidiju. Pēc 30 gadiem Kanādā, Amerikā, Vācijā un Austrālijā jau bija 74 auroras. Vislielākā auroru kopa atrodas Toronto, Kanādā.

Trimdas auroras ierosināja atjaunot korporāciju Latvijā. 1991.gada vasarā Kanādā par meitenēm uzņēma 3 Latvijā dzīvojošas universitāšu absolventes - Ilzi Dārziņu, Smaidu Bāliņu un Ināru Brasliņu.

1992.gada 11.jūnijā ar Latvijas Universitātes zinātņu prorektora R.Kondratoviča uzmundrinājumu tika apstiprināti atjaunotie statūti. Studenšu korporācija Aurora Latvijā atjaunojās, pateicoties trimdas auroru lielajam materiālajam atbalstam. Ļoti daudz ir palīdzējusi krustmāte korp! Gundega.