SPĪDOLA

Dibināta: 1947.gada 11.martā, Pinnebergā, Vācijā
Atjaunota: 1991.gada 24.jūlijā, Rīgā, Latvijā
Krāsas: zelts-violets-balts
Devīzes:
Tēvzemei, zinātnei un dailei. 
Mainīgā, mainies uz skaidrību! 
Concordia nostra perpetua sit! (Lai mūsu vienprātība būtu mūžīga!)


Mājaslapa: 
http://www.spidolas.lv/lv/pages/vapenis

Sociālo tīklu kontI: https://www.facebook.com/korp.spidola/   https://twitter.com/Spidolas

Par spīti trūkumam un citām grūtībām Vācijā esošās studentes juta vajadzību latviešu studējošajām sievietēm būt organizētām un neatpalikt no Latvijas laikā akadēmiski izglītotajām arī sabiedrisko aktivitāšu ziņā. Tā kā vecās Latvijas laika korporācijas bija slēgtas, radās doma par jaunu korporāciju radīšanu. Un tā Baltijas Universitātes Aula Magna pagrabā, pulcējoties 30 studentēm, tika dibināta studenšu korporācija Spīdola. Tā bija pirmā latviešu studenšu korporācija, kura dibināta pie Baltijas Universitātes. 

Vārds "Spīdola" ņemts no latviešu dzejnieka Raiņa daiļdarba "Uguns un nakts", kur Spīdola simbolizē sevī latviešu nacionālo kultūru un mākslu. Spīdola - cīnītāja par taisnību, brīvību, Tēvzemi, tās valodu, kultūru un daili.

Pēc Baltijas Universitātes darbības beigšanas 1949.gada rudenī korp! Spīdola darbību pārņēma Filistru biedrība. 1956.gada 11.martā Spīdolas Ņujorkā dibināja Ņujorkas kopu, tā paša gada 14.oktobrī korporācijas biedres Sidnejā uzsāka aktīvu darbību Sidnejas kopā, bet 1956.gada 28.oktobrī arī Toronto tika dibināta korporācijas kopa. Kopas radās arī Klīvlandē, Mičiganā, Melburnā, Pertā, Vācijā, Zviedrijā. Šobrīd no tām aktīvas kopas ārpus Latvijas ir tikai Melburnā, Sidnejā, Toronto un ASV.  

Jau kopš dibināšanas Spīdolām bija vēlme korporāciju aiznest uz tās tēvzemi Latviju. Šis sapnis piepildījās 1991.gadā. Pirmais viesu vakars, uz kuru ieradās 13 viešņas, notika 1991.gada 26.jūnijā. Tam sekoja vēl viesu vakari, pēc kuriem tika uzņemts 45.coetus, pavisam 18 meitenes. Tā kā šis coetus radās laikā, kad Latvija atguva brīvību, pasaules Spīdolas to nodēvē par Brīvības coetu.

2017.gada rudenī uzņemts jau 75. coetus. Korp! Spīdola turpina augt un attīstīties, lai savā mainībā un vienprātībā turpinātu kalpot tēvzemei, zinātnei un dailei.