DAUGAVIETE

Dibināta: 1921.gada 6.novembrī pie Latvijas Universitātes
Atjaunota: 1989.gada 27.novembrī pie Latvijas Universitātes
Krāsas: violets-zaļš-zelts
Devīzes:
Pars pro toto! (Viena par visām!) 
Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!
Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!)


Mājaslapa: 
https://daugaviete.lv/

Sociālo tīklu konts: https://www.facebook.com/skdaugaviete/

Daugaviete ir vecākā latviešu studenšu korporācija un Latvijā pirmā sabiedriskā organizācija, kuras locekles ir tikai sievietes. Daugavietes mērķis ir pulcēt ap sevi augstskolu latviešu tautības studentes, kas domā nacionāli valstiski, audzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm un veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību. Korporācijas uzdevums ir izkopt savās biedrenēs goda un pienākuma jūtas un attīstīt interesi par zinātni, mākslu un lietišķu fizisko nodarbošanos. Daugaviešu savstarpējās attiecības nosaka vecākuma princips, draudzība un savstarpēja palīdzība. Daugavietes nosaukums cēlies no Daugavas vārda – kā Daugava apvieno Latvijas pilsētas un laukus, tā lai korporācija apvieno studentes no visiem Latvijas novadiem; kā Daugava viļņo, plūst un ir mūžīgi mainīga un dzīva, tā lai jaunās studentes nes dzīvību un radošo garu visur, kur vien tās ietu. Daugavietes krāsu nozīme izskaidrota Daugavietes Karoga dziesmā, kurai vārdus sacerējusi Anna Brigadere, komponējis Alfrēds Kalniņš. Līdz 1941.gadam daugavietes bija aktīvas kā internā dzīvē, tā iesaistoties sabiedrības norisēs, tika uzņemtas 374 jaunas locekles. Padomju okupācijas gados daugavietes Latvijā tikās nelegāli, bet oficiālā darbība tika atjaunota trimdā – visā pasaulē izveidoja 22 Daugavietes grupas ar lielākajiem centriem ASV, Kanādā un Austrālijā. Kopš korporācijas darbības atjaunošanas 1989.gadā Latvijā, ar ārzemju daugaviešu atbalstu par galveno Daugavietes centru atkal kļuvusi Rīga. Daugaviete ir izveidojusi draudzību ar vairākām studentu organizācijām ārpus Latvijas - korporāciju Neo-Lithuania Lietuvā, Vidussomijas studentu novadniecību Keskisuomalainen Osakunta un vecāko Igaunijas studenšu korporāciju Filiae Patriae. Daugaviete ir krustmāte studenšu korporācijām Gaujmaliete, Varavīksne un Zinta.