GAUJMALIETE

Dibināta: 1927.gada 22.martā Rīgā pie Latvijas Universitātes
Atjaunota: 1990.gada 24.janvārī
Krāsas: balts-zils-zelts
Devīzes:
Skaidru sirdi, modru garu! 
Cordi, animae, intellectui. (Tulkojums - Sirdij, dvēselei, prātam.)

Anima candidissima, gratia iucundissima, humanitas profundissima. (Tulkojums - Dvēsele visbaltākā, piemīlība vispatīkamākā, cilvēcība visdziļākā.)


Mājaslapa: www.gaujmaliete.lv

Sociālo tīklu konts: https://www.facebook.com/Gaujmaliete/

Studenšu korporāciju Gaujmaliete dibinājušas 16 Latvijas Universitātes studentes. Pēc skaita tā ir sestā Latvijā dibinātā studenšu korporācija. Gaujmalietes vārds tika izvēlēts, jo vairākums korporācijas dibinātāju nāca no Vidzemes. Savu komānu Gaujmaliete garantējusi pie vecākās studenšu korporācijas Daugaviete un 1928.gadā tika uzņemta Studenšu Prezidiju Konventā.

Gaujmalietes mērķi ir:

  • audzināt savas locekles nacionāli valstiskā garā;
  • veicināt draudzību un vienprātību;
  • izkopt sirds skaidrību un daiļuma izpratni;
  • būt lietišķām un objektīvām savos darbos un spriedumos, iecietīgām pret citu domām un pārliecību.

Daudz Gaujmalietes izaugsmē ir palīdzējuši korporācijas goda filistri – arheologs Francis Balodis, valodnieki Ernests Blese un Pēteris Šmits, komponists Jāzeps Vītols, agronoms Jānis Vārsbergs, pianiste Aleksandra Spekke, ārstes Nellija Ziemele un Minna Mazkalniņa. 

Studenšu korporācija Gaujmaliete tika slēgta 1940.gada 13.jūlijā ar padomju sabiedrisko lietu ministra rīkojumu. 

Gaujmaliete oficiāli atjaunoja darbību 1952.gada 3.novembrī Ņujorkā. Pirmajā trimdas coetā tika uzņemtas četras meitenes. Pēc vairākiem gadiem meitenes sāka uzņemt arī Austrālijā, Čīlē, Kanādā, Zviedrijā un Vācijā. Kopumā trimdā Gaujmalietes kopas pastāvēja Austrālijā, ASV, Kanādā, Zviedrijā.

Darbības atjaunošana Latvijā nedaudz atgādina tos attīstības posmus, ko korporācija izgāja pēc savas dibināšanas. Gluži kā toreiz, viena no galvenajām problēmām bija sava pastāvīga mājokļa atrašana, kas beidzot ar ārvalstu gaujmaliešu palīdzību izdevās 2004.gadā, un kopš tā laika Gaujmalietes konvents mitinās pats savā dzīvoklī Rūpniecības ielā, Rīgā. No 2007.gada Rīgas konvents ir pārņēmis globālā konventa funkcijas un ir atjaunots arī kara laikā bojā gājušais korporācijas vapenis, kuru darinājis mākslinieks Lūdolfs Liberts, koktēlnieks Hugo Mercs un dekorators Pēteris Rožlapa.